Halten

Den “ytterste nagne ø” er et avfolket fiskevær, og det nordligste punktet i øyrekka.
Fyret ble flyttet fra Lista til Halten og satt i drift høsten 1875. Fyret var inntil nylig helårsbetjent av to mann. Halten er et gammelt fiskevær. Det nevnes i skriftlige kilder så tidlig som i 1548. Man vet ikke om det var fast bosetning i Halten på denne tid, men at det i hvert fall i fiskesesongen hadde oppholdt seg folk på øyene lenge før dette. Et solur som er hogd inn i berget på Husøya, er datert til begynnelsen av 1400-tallet, eller kanskje slutten av 1300-tallet. Halten er fredet etter lov om kulturminner, og ligger også innenfor Froan naturreservat. Muligheter for overnatting, les mer om dette på www.stiftelsenhalten-ndm.no


Halten – Foto: Kystverket

 

 

 

Wold Kysttransport facebook oppdateringer

Kontakt oss

Din epost-adresse: 
Din melding: 
Please enter the following 
 Help us prevent SPAM!
    
You are here: Home Destinasjoner Halten