Priser

Pris vil avhenge av andel kjøring, venting og opphold, eventuell tilrettelegging/opplegg, oppmøtekostnad med mer. Likedan vil pris på overnatting avhenge av sesong/ukedager/helg med mere.

Kontakt oss for tilbud på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. eller på telefon 9060 8150 (Axel H. Kristoff Wold).